למשרדנו, מלבד פעילותו הענפה בישראל, סניף בניו יורק שבארה"ב - סניף משרדנו בניו יורק מורכב אף הוא משורה של עו"ד מקצועיים ומנוסים ביותר, להם ניסיון רב בכל הקשור בקידום עסקאות מסחריות, מאבקים משפטיים בבתי משפט ועוד.

מצב דברים זה מאפשר למשרדנו לתן לקהל לקוחותיו הישראלים, להם פעילות בארה"ב או כאלה שכוונתם להקים פעילות בארה"ב, מענה משפטי כולל, הרואה בצורה רחבה את הצרכים של אותו לקוח, אם במישורים המסחריים ואם במישורי המס, הן בישראל והן בארה"ב. בנסיבות כאמור, הלקוח יקבל מענה משפטי אחד מידי עורך דין בארה"ב אשר ירכז את הפעילות המשפטית של הלקוח, בישראל ובארה"ב כאחד ואותו עו"ד שותף הוא זה שייקח בחשבון את מלא הצרכים של הלקוח, בכל המישורים ויבטיח את שביעות רצונו מהטיפול בשתי המדינות.

ייצוג בעניינים הקשורים בישראל ובארה"ב

למשרדנו התמחות ייחודית בטיפול בלקוחות, תושבי ישראל או ארה"ב, פרטיים או חברות, להם צרכים משפטיים הקשורים בישראל ובארה"ב, במשולב. המשרד, אשר לו סניפים בישראל ובארה"ב, מתורגל בטיפול בעניינים משפטים מגוונים המצריכים התנהלות בשתי המדינות במקביל, בשפה העברית, האנגלית, הרוסית ועוד. המשרד מנוסה בטיפול בעסקאות או במהלכים עסקים הקשורים בשתי המדינות וכן – בניהול מאבקים משפטיים בבתי המשפט של ישראל וארה"ב, במשולב, הכול בהתאם לצרכים של הלקוח ועל סמך אסטרטגיה בין לאומית שתגובש. ההתנהלות בישראל מתבצעת באמצעות צוות המשרד הישראלי, המורכב מעו"ד ורו"ח ישראלים ואמריקאים. ההתנהלות הקשורה בארה"ב מתבצעת באמצעות צוות עוה"ד האמריקאי, חלקו דובר עברית, כששני הצוותים עובדים בתאום מלא. הלקוח יתנהל מול עו"ד שותף בפירמה, אשר יקדם וירכז את מלוא הטיפול עבור הלקוח, אם מישראל ואם מארה"ב, הכול בהתאם לנוחות הלקוח.

For information

Leave details

Registration for newsletter - tax, capital and more

Please fill details